Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkiv ved kommunale foretak, interkommunale samarbeid, o.l.

Oversikten som ligger i denne mappa er utarbeidet med bakgrunn i "Veileder for arkiv i interkommunale samarbeid".

Pr. aug. 2020 avventer vi ny arkivlov hvor forslag i NOU2019:9 er

§ 28. Ansvar for langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring

(1) Kommuner og fylkeskommuner skal sørge for langtidsbevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra kommunal eller fylkeskommunal virksomhet. Det samme gjelder arkiver fra interkommunale selskaper eller andre virksomheter som på grunn av kommunens og fylkeskommunens eierandel omfattes av loven, jf. § 2 bokstav b og c.

§ 2. Virkeområde

c) selvstendige virksomheter hvor det offentlige direkte eller indirekte har en samlet eierandel på mer enn 50 prosent, eller hvor det offentlige direkte eller indirekte har rett til å velge flere

enn halvparten av medlemmene i det øverste organet i virksomheten

Laster...