Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Kommunestyret i Rana kommune har 37 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ. Formannskapet har 13 medlemmer og fungerer også som skatteutvalg og klagenemnd. Etter kommunevalget i 2015 er Rana kommune politisk organisert i tre utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur, utvalg for miljø, plan og ressurs og utvalg for helse og omsorg. Utvalgene har 11 medlemmer hver.

Andre utvalg i kommunen er valgstyre, kontrollutvalg, råd for funksjonshemmede, eldreråd, ungdomsråd. I tillegg kommer flere mindre råd, styrer og utvalg.

Administrasjonen v/Servicetjenester ivaretar sekretariatsfunksjonen for de ulike politiske styrer, råd og utvalg. Sakspapirer og protokoller produseres i kommunens sak- og arkivsystem ePhorte. De legges også forløpende ut på kommunens hjemmeside.

For mer informasjon se kommunens hjemmeside.

Laster...