Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Bakgrunn og formål

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Alle offentlige organ skal i henhold til § 4 i Forskrift om offentlege arkiv ha en arkivplan.

Arkivplanen skal bidra til at Rana kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter § 6 i Arkivloven hvor det heter at "Offentlige organ plikter å ha arkiv, og de skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid."

Hovedformålet med arkivplanen er å gi bindende retningslinjer for behandling og oppbevaring av all arkivdokumentasjon i Rana kommune, som beskrevet i riksarkivarens forskrift, § 1.1.

Arkivplanen skal kvalitetssikre arkiv- og dokumentforvaltningen i kommunen, og sikre innbyggernes krav til offentlighet og innsyn i forvaltningens saksbehandling.

I tillegg sikres dokumentasjon av juridiske forhold, saksbehandlingsmessige hensyn og kulturhistoriske interesser både for innbyggerne og for kommunen som rettslig organ og virksomhet. Videre hvordan arkivet er organisert, hvilke rutiner som gjelder og hvordan man finner fram, både som publikum og som kunnskapsbase for saksbehandlerne.

Denne planen ble godkjent av rådmannen 11.06.2018.