Utskriftsvennlig versjon

Arkivlokalene i Rana kommune

I løpet av 2011 ble alle arkivlokalene i Rana kommune kartlagt i forbindelse med arkivprosjektet. Det ble tatt utgangspunkt i Riksarkivarens kontroll liste og oppsummeringen av undersøkelsen finner du her.
Spørsmålene finner du på første fane og regnearket er deretter delt opp i - en fane for dagligarkiv og en fane for bortsettingsarkiv.

OBS! Det er et mål å få utført ny kartlegging i løpet av arkivplan perioden.

Laster...