Bakgrunn og formål

  Utskriftsvennlig versjon

Alle offentlige organ skal i henhold til § 4 i Forskrift om offentlege arkiv ha en arkivplan.

Arkivplanen skal bidra til at Rana kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter § 6 i Arkivloven hvor det heter at "Offentlige organ plikter å ha arkiv, og de skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid."

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Rana kommune.

Hovedformålet med arkivplanen er kvalitetssikring av arkiv- og dokumentforvaltningen i kommunen. Det skal sikre innbyggernes krav til offentlighet og innsyn i forvaltningens saksbehandling.

I tillegg sikres dokumentasjon av juridiske forhold, saksbehandlingsmessige hensyn og kulturhistoriske interesser både for innbyggerne og for kommunen som rettslig organ og virksomhet.

Det sekundære formålet er å vise hvordan arkivet er organisert, hvilke rutiner som gjelder og hvordan man finner fram, både som publikum og som kunnskapsbase for saksbehandlerne.

Denne planen ble godkjent av rådmannen 11.06.2018.