Utskriftsvennlig versjon

Oppdatering av arkivplanen

Hvert fjerde år skal arkivplanen revideres av arkivtjenesten og godkjennes av rådmannen. Samtidig skal den oppdateres fortløpende ved endringer i organisasjon eller arkivets systemer, lokaler, rutiner eller arkivserier. De arkivansvarlige skal melde endringer til postmottak@rana.kommune.no. Arkivtjenesten skal føre logg over endringene. Formålet med loggen er å forenkle godkjenningsprosessen.

Laster...