Arkivplan - Rana kommune - 2018-2021

Regionsenteret under Polarsirkelen

– ledende på bærekraft og samskaping.

Kommuneplanens samfunnsdel utdyper Rana kommune sin visjon.

Forsidebilde