Arkivplan - Rana kommune - 2012-2016

Rana kommune logo

Visjon og fremtidsperspektiv

Kommuneplanen for Rana perioden 2006-2016 ble vedtatt av Rana Kommunestyre 22.mai 2007.
I den strategiske delen av planen er visjon og fremtidsperspektiv definert.

Visjonen for Rana

FRODIGE RANA-
MOTOR FOR REGIONAL VEKST OG UTVIKLING

Rana skal bli et sted preget av nyskaping, vekst og utvikling. Det skal legges opp til en politikk for nærings- og samfunnsutvikling som gir flere arbeidsplasser og et økt antall innbyggere - visjonen er 5000 flere innbyggere i løpet av de nærmeste 20 årene. Rana skal bli et attraktivt og akseptert regionsenter som bidrar til en positiv utvikling på N-Helgeland -vekst i regionen styrker Rana som senter. Utvikle det gjensidige samspill. Mennesket og dets forhold til miljøet skal stå i sentrum i en bærekraftig utvikling. Det skal tilrettelegges for mangfoldig kulturell virksomhet og opplevelser som styrker samhold og fellesskap på en inkluderende og positiv måte.

Kunnskap om lokalhistorie og ivaretakelse av kulturminner skal gi identitet og tilhørighet. Befolkningen skal føle seg trygge, de skal trives og det skal være gode muligheter for livslang læring.

Rana skal være et sted der folk ønsker å bo og vil flytte til. Innbyggerne skal være stolte av å bo i Rana. Rana skal fremstå som en moderne, trivelig og attrativt flerkulturellt samfunn. Innbyggerne skal ha tillit til servicevennlige Rana kommune som tjenesteprodusent, sammfunnsutvikler og forvalter av et åpent, levende og engasjerende lokaldemokrati. Brukere av kommunale tjenester skal vite hva som kan forventes av omfang.kvalitet og innhold. Rana kommune skal med effektiv ressursanvendelse produsere og levere gode tjenestetilbud, og være konkurransedyktig i produksjon av offentlige tjenester.