Utskriftsvennlig versjon

Ansvar

Arkivleder har det daglige ansvaret for arkivtjenesten og utarbeider arkivplan. Godkjent arkivplan skal være med i kommunens årsplan.

Notatbok og kalkulator

I kommunen er det Rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskriften §1-1). Som Rådmann i Rana kommune oppfordrer jeg alle medarbeidere om å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Rana kommune 01.01.2012

..................................................................................
Rådmannen i Rana kommune

Laster...