Utskriftsvennlig versjon

Oppstilling av arkivene i Rana kommune

Rana kommune har antall 15 arkivmagasin (bortsettingsarkiv) fordelt på alle våre administrasjonslokaler i Rådhuset. I tillegg har de ytre

Arkivreoler1

enhetene egne borsettingsarkiv (se Arkivoversikt - bortsettingsarkiv).

Oversikt over arkivbestanden ligger i arkivoversikten og arkivoversikt eldre perioder - oppstilling av arkivene

Laster...