Utskriftsvennlig versjon

Periodiseringsprinsipper eldre arkiv

Her beskriver man tidligere arkivstrukturer for hver enkel av de eldre periodene.

Periodisering

Se forøvrig periodiseringsprinsipper under periodiske arkivrutiner.

Periodiseringsprinsipper

Se Riksarkivarens Rapporter og retningslinjer 19 Veiledning i periodisering av offentlige arkiver kapittel 2.8.

I Rana kommune har vi følgende periodiseringsprinsipper for de ulike arkivdelene:

Saksarkiv - Periodiseres hvert 4 år - kommunestyreperioden
Eiendomsarkiv - Fullelektronisk, avsluttes når saken er ferdig
Reguleringsarkiv - ?
Personalarkiv - Tas ut av aktivt arkiv når annsettelsesforhold opphører
Elevarkiv - Settes bort når eleven avslutter grunnskolen

 
Laster...