Utskriftsvennlig versjon

Daglige post- og arkivrutiner

Åpen bok

Her ligger organisasjonens rutinebeskrivelser for hvordan posten blir håndtert i mottaksprosessen, behandlingsprosessen og i avsendingsprosessen.
Hver enhet har i mappen "Post og arkivrutiner - fagsystemer utenfor ePhorte" egne mapper for sine interne rutiner. Noen har også valgt å ha veldig interne rutiner lagret på sine egne hjemmeområder av sikkerhetsmessige grunner. Hver enhet er selv ansvarlig for å oppdatere og kjentgjøre disse for de som måtte ha behov for dette.

Laster...